Circulars/Notifications

ADMISSION 2020

Date: 18-05-2020


Management

Shree Basaveshwara Veerashyva Vidyavardaka Sangha

Name Designation

H.H. Shri Mahantaswamiji,

Chittargi Samasatanmath, Ilkal

President

H.H Shri PrabhuSwamiji

Charantimath, Bagalkot

Vice-President

H.H. Shri Murughendraswamiji

At: Bilur, Tq: Jatta.

Vice-President

Shri Veeranna C.Charantimath

Chairman

Shri Mahesh N Athani

Hon.Secretary

Shri G.L.Gugawad

Member

Shri S.B.Uppin

Member

Shri M.S.Arabbi

Member

Shri C.S.Kumatagi

Member

Shri V.B.Sajjan

Member

Shri G.S.Sulibhavi

Member

Shri R.S.Sirdesai

Member

Shri P.S.Revadigar

Member